MEMBER

 

KAZUKI

 

 

 

​SHINYA

 

 

 

 

Sho-yo

 

 

 

 

​Tai-Hey